Europolift

Sygnalizator napięcia do maszyn budowlanych

Szanowni Państwo informujemy że firma Europolift Sp.zo.o. jako jedyny dystrybutor takiego urządzenia na
rynku Polskim oferuje sygnalizator lini wysokiego  napięcia do maszyn budowlanych i innych urządzeń.

Co mówi Prawo :

Czujniki napięcia  – BHP na budowie

– W Polsce stosowanie sygnalizatorów napięcia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z 6 lutego 2003). Artykuł 55 jasno określa, że: „Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia”.

Krótka charakterystyka urządzenia:

Sygnalizator napięcia o którym mowa ww. rozporządzeniu wyposażony jest funkcje ostrzegającą sygnałem świetlnym i dźwiękowym przekroczenie strefy niebezpiecznej napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia w której może nastąpić zagrożenie życia operatora sprzętu. 

Główne zastosowanie urządzenia to budowlane maszyny mobilne takie jak:  koparki( minikoparki, koparki kołowe , gąsienicowe,  wózki widłowe, i inne ruchome urządzenia budowlane  w tym również pojazdy samochodowe.

Mała kompaktowa budowa umożliwia bezproblemowy montaż na każdym z wymienionym typie maszyn i urządzeń. Sygnalizator napięcia zasilany jest z instalacji elektrycznej pojazdu/maszyny ( 12/24V) wykrywając sąsiedztwo napowietrznych linii energetycznych za pomocą anteny .

Wykrycie kabla wysokiego napięcia linii napowietrznych w tym strefy zagrożenia porażenia prądem elektr. sygnalizowane jest migającym światłem ostrzegawczym na panelu przednim  urządzenia oraz sygnałem akustycznym

Sygnalizator posiada certyfikat CE

W komplecie : instrukcja obsługi i montażu , gwarancja , Serwis ( opcja )

CENA : 1400,00* euro netto z dostawą do klienta

* ( kurs sprzedaży EUR/PLN z dnia wystawienia faktury)